skip to Main Content

Kraftkartan på fem minuter

Kraftkartan är ett direkt svar på de föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger i fråga om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4).

Kraftkartan har utarbetats av IAU, baserat på 30 års erfarenhet av svenska organisationer, och finns i två varianter, Kraftkartan team och Kraftkartan chef.

Kraftkartan tillhandahåller ett strukturerat och tidseffektivt arbetssätt för att utveckla det organisatoriska stödet för chefer och medarbetare.

Kraftkartan arbetar med förebyggande insatser som främjar hälsa, samarbete och produktivitet.

Kraftkartan förenklar chefernas arbetsmiljöuppdrag och ger dem stöd i chefsrollen.

Kraftkartan tar fram kunskap om hur individen, gruppen och hela organisationen mår och vad den behöver.

Kraftkartan kvalitetssäkrar påbörjade initiativ och ser till att utvecklingsprocesser inte rinner ut i sanden.

SaveSave

SaveSave

Back To Top