Så funkar KraftkartanVåra tjänster

för din verksamhetKraftkartan för ditt team


- Enkät med öppna frågor
- Fysiskt gruppmöte, eller via Teams
- Röd tid elimineras


Kraftkartan för ditt företag


- Enkät med öppna frågor
- Vi faciliterar, eller utbildar er
- Röd tid försvinner


Kraftkartan för kommuner


- Enkät med öppna frågor
- Vi faciliterar, eller utbildar er
- Röd tid försvinner


Screening med HRI-index


- Enkät med öppna frågor
- Gruppens utmaningar
- Anpassning av processen


Vår filosofi


Det finns den tid då vi skapar värden för någon, Grön tid och en tid då vi skapar förutsättningar för den gröna tiden som vi kallar Gul tid. – och så har vi den Röda, förslösade tiden, som uppstår på grund av dubbelarbete, onödig väntan, tjafs, missförstånd, eller olösta konflikter.


Sådan förlorad tid – den röda tiden – skapar frustration och stress och är skadlig både för den egna hälsan och organisationen. Enligt forskning har medarbetare med mycket röd tid fyra gånger högre risk att drabbas av långvarig sjukdom.


Med IAU:s verktyg Kraftkartan identifierar medarbetarna vad som skapar den röda tiden i arbetssituationen och vad som eliminerar den. Organisationen kan med enkla medel frigöra produktiv arbetstid, som ger nödvändigt handlingsutrymme för förändringar och i takt med det mår medarbetarna bättre. Vad det betyder i pengar kommenterar Anders Gustavson här.

Så blir du av med röd tid på din arbetsplats


Öka produktiviteten
 
Behåll din personal
 
Minska sjukskrivningarna
 
Förebygg konflikter
och dubbelarbete
 
Skapa en arbetsplats i världsklass