Använd Kraftkartan på en grupp, eller team

Om du som är chef med personalansvar, vill använda Kraftkartan på en arbetsgrupp/team i din organisation / företag, kan vi göra så här:

:
• Enkät med öppna frågor
Vi kan börja med att den utvalda gruppen får besvara kraftkartans webbenkät, som har en unik frågeställning. Resultatet blir specifika fritextsvar, som värderats och sorterats i en lättläst struktur. Vi kan tydligt se vilka fritextsvar som har ett samband med röd tid. Röd tid är arbetstid som är förslösad, onödig och även skadlig för hälsan i de flesta fall.

• Vi kommer till er och kör en workshop, eller så genomför vi den online via TEAMS, eller ZOOM
Vi genomför workshopen där din arbetsgrupp definierar röd, gul och grön tid.
Här skapar ni aktivitetsplaner med hjälp av Kraftkartans beprövade metodik, för att minska den röda tiden och öka den gula och gröna.

• Röd tid försvinner
Röd tid är kontraproduktiv tid som ingen vill ha eftersom den är onödig, ibland direkt skadlig för hälsa och effektivitet. Det kan handla om:
• Flaskhalsar i samband med återgången efter pandemin
• Bristfällig kommunikation, när medarbetarna sitter på olika arbetsplatser
• Missanpassade / onödiga möten
• Dubbelarbete
• Olösta konflikter / missförstånd

När aktivitetsplanerna har vunnit kraft, kan man se att röd tid har försvunnit,
Du har skapat en bra grund för att bygga ett ännu bättre team!

Här är telefonnumret för att boka vårt första möte. 070 528 78 98