Använd Kraftkartan på en grupp, eller team

Om du som är chef med personalansvar, vill använda Kraftkartan på en arbetsgrupp/team i din organisation / företag, kan vi göra så här:

:
• Enkät med öppna frågor, (kan även besvaras i början av workshopen)
Vi kan börja med att den utvalda gruppen får besvara kraftkartans webbenkät, som har en unik frågeställning. Resultatet blir specifika fritextsvar, som värderats och sorterats i en lättläst struktur. Enkäten kan besvaras i samband med workshopen. Vi kan tydligt se vilka fritextsvar som har ett samband med röd tid. Röd tid är arbetstid som är förslösad, onödig och även skadlig för hälsan i de flesta fall.

• Vi kommer till er och kör en workshop, eller så genomför vi den online via TEAMS, eller ZOOM
Vi genomför workshopen där din arbetsgrupp definierar röd, gul och grön tid.
Här skapas rutiner, checklistor, arbetsbeskrivningar, eller vad som krävs med Kraftkartans beprövade metodik, för att förebygga den röda tiden..

• Röd tid försvinner
Röd tid är kontraproduktiv tid som ingen vill ha eftersom den är onödig, ibland direkt skadlig för hälsa och effektivitet. Det kan handla om:
• Flaskhalsar
• Passivitet / väntan • Missanpassade / onödiga möten
• Dubbelarbete
• Olösta konflikter / missförståndHär är telefonnumret för att boka vårt första möte, eller för att starta en dialog. 070 528 78 98