skip to Main Content

Kraftkartan på tre minuter

Kraftkartan är ett direkt svar på de föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger i fråga om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4).

Kraftkartan är ett beprövat arbetsmiljöverktyg som ger attraktiva arbetsplatser.

Kraftkartan har utarbetats av IAU, baserat på 30 års erfarenhet av svenska organisationer, och finns i två varianter, Kraftkartan team och Kraftkartan chef.

Kraftkartans styrkor är ett tydligare ägandeskap för cheferna och en medarbetardialog som fungerar.

Kraftkartan främjar hälsa, samarbete och produktivitet genom tillitsbaserad styrning.

Kraftkartan tar fram specifik kunskap om hur individen, gruppen och hela organisationen mår och vad den behöver. Den är ett modernt alternativ till klassiska medarbetarunderökningar.

Kraftkartan kan anpassas för alla behov av digitalisering och integrering med befintliga system.Back To Top