Kraftkartan

Kraftkartan på tre minuter

  Kraftkartan är ett direkt svar på de föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger i fråga om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4).
Kraftkartan är ett beprövat arbetsmiljöverktyg som ger attraktiva arbetsplatser.
Kraftkartan har utarbetats av IAU, baserat på 30 års erfarenhet av svenska organisationer, och finns i två varianter, Kraftkartan team och Kraftkartan chef.
Kraftkartans styrkor är ett tydligare ägandeskap för cheferna och en medarbetardialog som fungerar.
Kraftkartan främjar hälsa, samarbete och produktivitet genom tillitsbaserad styrning.
Kraftkartan tar fram specifik kunskap om hur individen, gruppen och hela organisationen mår och vad den behöver. Den är ett modernt alternativ till klassiska medarbetarunderökningar.
Kraftkartan kan anpassas för alla behov av digitalisering och integrering med befintliga system.

Våra tjänster

för din organisationTesta Kraftkartan på en grupp


- Enkät med öppna frågor
- Vi kommer och kör en workshop
- Röd tid försvinner


Kraftkartan på ett helt företag


- Enkät med öppna frågor
- Vi faciliterar, eller utbildar er
- Röd tid försvinner


Kraftkartan på en kommun


- Enkät med öppna frågor
- Vi faciliterar, eller utbildar er
- Röd tid försvinner


Screening med HRI index


- Enkät med öppna frågor
- Synliggör gruppernas utmaningar
- Anpassning av processen