Kraftkartan

Kommer ditt ditt företag /organisation att tappa kraft, eller få ny kraft under 2023?
Mycket handlar om hur du kan få ut som mest kraft av din personal!

  Kraftkartans workshop främjar en fungerande arbetsorganisation, ett tydligare ägandeskap för cheferna och en konstruktiv medarbetardialog.
Kraftkartan ger samtidigt svar på de föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger i fråga om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4).
Kraftkartan har utarbetats av IAU, baserat på 30 års erfarenhet av svenska organisationer.

Våra tjänster

för din organisationTesta Kraftkartan på en grupp


- Enkät med öppna frågor
- Vi kommer och kör en workshop
- Röd tid försvinner


Kraftkartan på ett helt företag


- Enkät med öppna frågor
- Vi faciliterar, eller utbildar er
- Röd tid försvinner


Kraftkartan på en kommun


- Enkät med öppna frågor
- Vi faciliterar, eller utbildar er
- Röd tid försvinner


Screening med HRI index


- Enkät med öppna frågor
- Synliggör gruppernas utmaningar
- Anpassning av processen