Om IAU

Institutet för arbetsliv och utveckling, IAU, utvecklar verktyg för en hållbart bra arbetsmiljö
och en tillitsbaserad organisationsutveckling.

IAU har arbetat med arbetsmiljöfrågorna sedan 1990-talet i dialog med offentliga och privata organisationer, forskare och Arbetsmiljöverket.

IAU:s organisationsverktyg Kraftkartan utvecklades som svar på Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2015. Kraftkartan har i dag ingen motsvarighet i Sverige.

Kraftkartan ger tertiala temperaturmätningar genom en egenutvecklad IT-plattform Cumulus. Tillsammans med ett beprövat metodstöd för cheferna, skapas en positiv medarbetardialog. Frågeställningarna kring resurser och förutsättningar styrs till rätt beslutsnivå i organisationen, genom Kraftkartans kommunikationskanaler.

Genom ett annat verktyg, Samtestet, kan kunden ta temperaturen på den egna organisationen och se statusen i det egna arbetsmiljöarbetet. Tillsammans med Kraftkartan säkerställer man att organisationen uppfyller kraven i lagstiftningen och allmänna föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.

IAU utbildar organisationerna så att de på sikt kan använda de olika verktygen med egen kompetens.

IAU har sitt huvudkontor med utbildningsutrymmen i Stockholm. Kunderna finns över hela Sverige.