Om IAU

Institutet för arbetsliv och utveckling, IAU, utvecklar verktyg för en hållbart bra arbetsmiljö
och en tillitsbaserad organisationsutveckling.

IAU har arbetat med arbetsmiljöfrågorna sedan 1990-talet i dialog med offentliga och privata organisationer, forskare och Arbetsmiljöverket.

IAU:s organisationsverktyg Kraftkartan utvecklades som svar på Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2015. Kraftkartan har i dag ingen motsvarighet i Sverige.

Kraftkartan ger möjlighet till tertiala temperaturmätningar genom en egenutvecklad IT-plattform Cumulus. Tillsammans med ett beprövat metodstöd för cheferna, skapas en positiv medarbetardialog som ger ökad produktivitet och attraktivare arbetsplatser. Frågeställningarna kring resurser och förutsättningar synliggörs och styrs till rätt beslutsnivå i organisationen, genom Kraftkartans kommunikationskanaler.