Kraftkartan på en kommun

Kraftkartan på en kommun

När man använder kraftkartan på en kommun börjar man med att enas om en organisationsstruktur som blir underlaget för gruppindelningen i Kraftkartan. Därefter utbildar vi handledare hos er om ni inte väljer att använda våra konsulter. Det finns även en chefsledd variant av kraftkartan. Väljer ni att använda den, så utbildar vi era chefer under en 1 dagars utbildning.

• Enkät med öppna frågor
Efter att vi tillsammans har gjort en genomförandeplan får de första grupperna besvara kraftkartans webbenkät, som har en helt öppen frågeställning och som ger specifika fritextsvar.
Varje fritextsvar i rapporten kommer att ha en laddning utifrån steglösa skalor i enkäten. Vi vet att de fritextsvar som har en negativ laddning har ett samband med röd tid. Röd tid är arbetstid som är förslösad, onödig och även skadlig för hälsan i de flesta fall. Om ni ser till att svarsfrekvensen på enkäten helst blir över 80 %, så kan vi även presentera statistiska samband utifrån beforskade index. Bl.a. risk för utbrändhet

• Vi faciliterar, eller utbildar er
Ca 3 veckor efter att enkäten har skickats ut, kommer någon från IAU till er och leder Kraftkartans workshop med gruppen, om ni inte har valt att utbilda egna handledare, eller chefer, vid den chefsledda varianten.
Workshopen tar 3 timmar och gruppens chef behöver vara närvarande under alla omständigheter.
Här kommer medarbetarna identifiera vad som händer under den röda tiden i gruppen genom en beprövad metodik som hittills har använts av över 1000 arbetsgrupper.
Effektiva aktivitetsplaner kommer tas fram som tar bort röd tid
- och som hindrar att den uppstår igen

• Röd tid försvinner
Efter att aktivitetsplanerna har vunnit kraft, kan man se att röd tid har försvunnit genom ett förändrat arbetssätt.
RÖD TID är kontraproduktiv tid som vi inte vill ha eftersom den är onödig, ibland direkt skadlig för hälsa och effektivitet. Det kan handla om:
• Meningslösa möten
• Förvirring/tjafs
• Passivitet/väntan
• Fel/dubbelarbete
• Olösta konflikter

• Och sen?
Boka ett möte med oss, så får vi förklara alla framgångsfaktorer med Kraftkartan och hur man bäst jobbar systematiskt med verktyget.