Det finns inget quick fix

Sveriges kommuner står inför enorma utmaningar. Allt färre människor kommer relativt sett att framöver vara i förvärvslivet, men allt fler ska få del av resurserna, till exempel inom vård och omsorg. Sveriges organisationer, både offentliga och privata, är bara i början av processen för att öka effektiviteten i arbetet.

Samtidigt fortsätter den globala konkurrensen att öka, vare sig vi tycker om det eller inte.

Med sådana framtidsutsikter är det lätt att bli stressad. Går det här verkligen att lösa?

Arbetsmiljö är ett omfattande begrepp och hundratals aktörer försöker utveckla koncept som främjar en bra arbetsmiljö. Vissa erbjuder appar tillsammans med konsulttjänster. Andra vill utbilda cheferna, för att pränta in i dem vad som ligger på deras ansvar.

Men hur skapas förutsättningar för faktiska förändringar?

På IAU ser vi att man i organisationen själv måste äga kunskaperna och ha kontrollen över verktygen. Annars kan arbetet med organisationen inte göras hållbart och långsiktigt. Det är orsaken till att vi på IAU utvecklar och tillhandahåller verktyg utformade för kundernas verklighet och inte erbjuder konsulttjänster.

Det vi också ser, och det är viktigt, är att Sverige i fråga om värderingar är ett ovanligt, för att inte säga udda land. Det framgår med överväldigande tydlighet i det globala projektet World Values Survey, där Sverige med åren börjat sticka ut allt mer genom sin modernitet och individualism.

Till exempel liknar vi i väsentliga avseenden inte USA, trots att vi så gärna lyfter fram amerikanska experter som gurus, alltid med någon ny hypad superlösning till hands.

De utmaningar vi möter hos Sveriges organisationer behöver hanteras med lösningar utformade från deras egen verklighet. Något quick fix finns inte heller. Framgångsrik organisationsutveckling sker genom långsiktigt arbete och drivs av organisationen själv. Alla måste inkluderas och fokus måste ligga på de frågeställningar som medarbetare och chefer möter i vardagen.

[vcex_author_bio]