Institutet för arbetsliv och utveckling

Tillsammans med våra kunder vill vi skapa Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

Genom att:

  • ge er bättre kontroll på ert systematiska arbetsmiljöarbete
  • skapa effektiva processer som uppgraderar arbetssätt och tidsanvändning
  •  skapa utrymme för förändringsarbete

Vi använder bland annat metoden tillitsbaserad styrning

Vårt användarvänliga system Cumulus, ger visualisering i realtid och visar steg för steg hur organisationen och dess individer utvecklas.

[vcex_icon icon=”fa fa-chevron-down” link_local_scroll=”true” color=”#555555″ float=”center” custom_size=”28px” link_url=”url:%23lagen|||”]

Vad lagen kräver

[vcex_divider color=”#252d3b” width=”30px” height=”2px” margin_top=”20px” icon_color=”#000000″ icon_size=”14px” margin_bottom=”40px”]
[vcex_icon_box style=”two” heading=”Friska medarbetare” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-star” font_size=”18″ image=”885″ image_width=”128″ image_height=”128″]Ingen ska bli sjuk eller skadas på grund av sitt arbete.[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box style=”two” heading=”Bra arbetsmiljö” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-star” image=”883″ font_size=”18″ image_width=”128″ image_height=”128″]Arbetsmiljön ska vara bra och utvecklande för alla arbetstagare.[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box style=”two” heading=”Årlig uppföljning” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-star” image=”878″ font_size=”18″ image_width=”128″ image_height=”128″]Det systematiska arbetsmiljöarbetet bör följas upp årligen.[/vcex_icon_box]
  • Grundläggande i arbetsmiljöarbetet är enligt arbetsmiljölagen att arbetsgivare och arbetstagare samverkar.
  • Rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kollegor och möjligheter till återhämtning är viktiga.
  • Arbetsgivaren ska systematiskt planera och leda arbetsmiljöarbetet och arbetstagaren ska delta i genomförandet av de åtgärder som behövs.
  • En mer utförlig sammanfattning av arbetsmiljölagens krav kan du läsa här.

Framtidens krav

[vcex_divider color=”#252d3b” width=”30px” height=”2px” margin_top=”20px” icon_color=”#000000″ icon_size=”14px” margin_bottom=”40px”]

2018 väntas bli det sista året med ett ekonomiskt överskott för Sveriges kommuner och landsting. Gapet mellan intäkter och kostnader beräknas de kommande åren öka med ungefär 20 miljarder kronor per år.

”Vi kan inte fortsätta som i dag. Kommuner och landsting kommer att behöva hitta nya sätt att arbeta, digitalisera och bli effektivare”, sammanfattar SKL:s chefekonom Annika Wallenskog i Dagens Samhälle.

Problemet är både demografiskt och högre kravnivå. Allt färre ska finansiera allt mer välfärd. Sveriges organisationer, både offentliga och privata, är bara i början av en lång process.

IAU:s bidrag till lösningen är lättanvända och effektiva verktyg som främjar tillitsbaserad styrning, men även fångar upp medarbetarnas idéer i arbetsvardagen och adresserar frågeställningarna rätt i organisationen.

Läs Anders Gustavsons kommentar här.

Vem stjäl all tid?

[vcex_divider color=”#252d3b” width=”30px” height=”2px” margin_top=”20px” icon_color=”#000000″ icon_size=”14px” margin_bottom=”40px”]

Det finns den tid då vi skapar värden för någon, Grön tid och en tid då vi skapar förutsättningar för den gröna tiden som vi kallar Gul tid. – och så har vi den Röda, förslösade tiden, som uppstår på grund av förvirring, tjafs, missförstånd, olösta konflikter och onödig väntan.

Sådan förlorad tid – den röda tiden – skapar frustration och stress och är skadlig både för den egna hälsan och organisationen. Enligt forskning har medarbetare med mycket röd tid fyra gånger högre risk att drabbas av långvarig sjukdom.

Med IAU:s verktyg Kraftkartan identifierar medarbetarna vad som skapar den röda tiden i arbetssituationen och vad som eliminerar den. Organisationen kan med enkla medel frigöra produktiv arbetstid, som ger nödvändigt handlingsutrymme för förändringar och i takt med det mår medarbetarna bättre.

Vad det betyder i pengar kommenterar Anders Gustavson här.

Hur garanteras IT-säkerheten?

[vcex_divider color=”#252d3b” width=”30px” height=”2px” margin_top=”20px” icon_color=”#000000″ icon_size=”14px” margin_bottom=”40px”]

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i Sverige och övriga EU.

Huvudsyftet är att skydda den personliga integriteten, vilket bland annat innebär att man får samla in personuppgifter bara för ett visst, i förväg bestämt syfte. Uppgifterna får bara sparas så länge det är nödvändigt.

Vi håller på IAU själva i utvecklingen av Kraftkartan och de IT-verktyg som hör ihop med den. I fråga om vår molntjänst Cumulus samarbetar vi med Bahnhof, en av Sveriges främsta förkämpar för personlig integritet på nätet.

Du kan läsa mer i ämnet här.