Sveriges största sparbössa

Låt mig göra ett kaxigt påstående. Om alla Sveriges kommuner och landsting skulle använda vårt verktyg Kraftkartan, skulle de kunna frigöra en resurs på i storleksordningen 100 miljarder kronor per år för nya insatser.

Påståendet är baserat på den klassificering vi i Kraftkartan gör i grön tid, gul tid och röd tid.

Grön tid är sådan tid då vi i vår yrkesroll skapar värden för kunder, brukare, klienter, elever, kolleger eller vem det nu är vi arbetar för.

Gul tid är sådan tid då vi skapar förutsättningar för den gröna tiden, genom planering, utbildning eller förberedelser och problemlösning av olika slag. Genom den gula tiden ökar vi kvaliteten på den gröna tiden.

Röd tid är sådan som ingen vill ha. Det är onödig, bortslösad och skadlig tid, skadlig både för hälsan och organisationen.

Den röda tiden kan ha tusen orsaker, som brister i arbetsorganisationen, tekniska hjälpmedel som krånglar, underbemanning, chefer som inte räcker till, personliga konflikter, missförstånd. Var och en kan säkert förlänga listan med exempel från sin egen arbetsplats.

Hur mycket den röda tiden dödar av organisationens potential är inte lätt att räkna ut, men sammantaget kostar den räknat i pengar obegripligt stora belopp. En snabb blick i vårt verktyg Kraftkartan visar att åtminstone tio procent av arbetstiden hos Sveriges kommuner och landsting av medarbetarna klassas som röd tid.

Därav detta räkneexempel. Om tio procent av arbetstiden kunde växlas mot gul och grön tid, skulle kommunerna och landstingen ha en kapacitet värd 100 miljarder kronor till sitt förfogande. Detta räknat på att kommunernas totala kostnader under 2016 var 615 miljarder kronor och landstingens kostnader drygt 340 miljarder kronor.

100 miljarder kronor motsvarar nästan 300 miljoner kronor om dagen. Per capita i Sverige motsvarar det 10000 kronor i skatteuttag per år.

Vi har (tyvärr [font_awesome icon=”smile-o” size=”” margin_right=”” margin_left=”” margin_bottom=”” margin_top=”” color=””]) ännu inte nått så långt att Sveriges alla kommuner och landsting använder Kraftkartan. Och kanske är räkneexemplet lite överdrivet. Det jag dock med gott samvete hävdar är att utväxlingen på att omvandla röd tid till produktiv tid (grön tid) eller förutsättningsskapande tid (gul tid) i riksperspektivet är enorm.

PS Med tack till våra kunder för det unika faktaunderlag ur den svenska verkligheten som ni tillhandahåller genom att använda Kraftkartan.

[vcex_author_bio]