skip to Main Content

Inplanerade utbildningsdagar

Handledarutbildning i Kraftkartan

För certifiering krävs två utbildningsdagar, du kan välja att gå dag 1 eller 2 dessa datum:

Dag 1

18/9

16/10

20/11

Dag 2

19/9

17/10

21/11

Superuser-utbildning för molnsystemet Cumulus
(förutsätter Samordnar-utbildning)

Hör av dig för datum!

Anmälan till kontoret@iau.se.

Dessa utbildningar är kostnadsfria. Kurs- och arbetsmaterial tillhandahålls av IAU, liksom frukt och fika. Kursdeltagarna står själva för resor och lunch.

Mer information om utbildningarna ges i programbladen här intill.


https://static.zdassets.com/ekr/snippet.js?key=565a3930-acde-481f-beb7-39af8811fef8

Back To Top