Utbildningar

Inplanerade utbildningsdagar

Handledarutbildning i Kraftkartan

För certifiering krävs två utbildningsdagar, du kan välja att gå dag 1 eller 2 dessa datum:

Dag 1

 

Dag 2

 

Superuser-utbildning för molnsystemet Cumulus
(förutsätter Samordnar-utbildning)

Hör av dig för datum!

Anmälan till kontoret@iau.se.


https://static.zdassets.com/ekr/snippet.js?key=565a3930-acde-481f-beb7-39af8811fef8